█ Soutěž


Pravidla soutěže o nejaktivnějšího turistu

odboru Klubu českých turistů Baník Ostrava OKD

 

Soutěží se v kategoriích:

• dospělí do 40 let, muži a ženy

• dospělí nad 40 let, muži a ženy

 

     Hodnocení:

I

Výkonnostní část

a)

účast na turistické akci (vycházce), organizované OKČT Baník

- pěší, moto

4 body/den

- cyklo, lyže, voda, VHT

5 bodů/den

Neplánované akce se hodnotí tehdy, jsou - li dány na vědomí ostatním členům nejpozději na středečních schůzkách.

b)

účast na hlavních turistických akcích OKČT Baník (TEP, akce pro veřejnost)

6 bodů/den

c)

účast na dálkových pochodech, akcích VHT, a jiných turistických akcích, uvedených v celostátním nebo oblastním kalendáři turistických akcí jak KČT, tak TJ nebo Sokola

- při individuální účasti

3 body/den

- při účasti OKČT Baník

5 body/den

d)

účast na autobusovém zájezdu OKČT Baník

5 body/den

e)

získání Základního odznaku Turista

30 bodů

f)

získání odznaku Českomoravský turista

- bronzového

30 bodů

- stříbrného

100 bodů

- zlatého

250 bodů

g)

získání Oblastního turistického odznaku plněného na území ČR

30 bodů

h)

získání Tématického turistického odznaku

30 bodů

i)

získání Oblastního turistického odznaku plněného mimo ČR (např. Slovensko, Polsko)

40 bodů

j)

získání odznaku Moravskoslezské vrcholy

30 bodů

 

k)

získání odznaků IVV pěší, cyklo, lyže, plavání

po linii akcí

50 bodů

po linii kilometráže

50 bodů

l)

získání Mezinárodního turistického odznaku

- MTO III. stupně

500 bodů

- MTO II. stupně

500 bodů

- MTO I. stupně

1000 bodů

m)

získání Výkonnostního odznaku PT, LT, VHT, CT, ZT, VT, TM

- bronzového

50 bodů

- stříbrného

100 bodů

- zlatého

200 bodů

- diamantového

500 bodů

n)

získání odznaku Vrcholy České republiky

- bronzového

50 bodů

- stříbrného

100 bodů

- zlatého

200 bodů

o)

získání odznaku Cykloturistické vrcholy ČR

50 bodů

p)

získání odznaku Evropské cesty E3 - Mezinárodní horská cesta přátelství Eisenbach - Budapest

- bronzového

50 bodů

- stříbrného

100 bodů

- zlatého

200 bodů

r)

získání odznaku IML (International Marching League)

30 bodů

s)

získání výkonostního odznaku Turista

- bronzového

50 bodů

- stříbrného

100 bodů

- zlatého

200 bodů

- Mistr turistiky

500 bodů

 

t)

získání odznaků Šest beskydských vrcholů, Rožnovsko, Zimní výstupy, Beskydský Mont Blanc a pod.

20 bodů

u)

získání odznaku Nejvyšší vrcholy slovenských pohoří

- III. stupeň

50 bodů

- II. stupeň

100 bodů

- I. stupeň

200 bodů

v)

získání odznaku Cesta hrdinov SNP

- III. stupeň

30 bodů

- II. stupeň

70 bodů

- I. stupeň

100 bodů

w)

získání odznaku Jarní kilometry

15 bodů

x)

získání odznaku Klubu přátel Lysé hory

100 výstupů

- bronzový odznak

50 bodů

250 výstupů

- stříbrný odznak

80 bodů

500 výstupů

- zlatý odznak

120 bodů

y)

získání kvalifikace vedoucí, cvičitel, lektor

50 bodů

 

2

Společensky prospěšná činnost

a)

uspořádání a vedení besedy

25 bodů

b)

vedení autobusového zájezdu jednodenního

15 bodů

     - vícedenního (10 bodů za každý další den)

15 + 10 b/den

c)

pomoc při organizaci hlavních plánovaných akcí, jako zájezdů, a spoluúčast na uspořádání besedy (diapozitivy, organizační zajištění)

10 bodů

d)

pořadatelská činnost u akcí pro veřejnost pořádaných OKČT B, TJ B, nebo Sokol MO

15 b/den

e)

brigády v odboru KČT Baník: srub Ostravice, oprava inventáře a j.

3 body/hod

f)

značkařská činnost

10 bodů/den

g)

vedení a organizování turistické akce v jiných organizacích (při současné činnosti v OKČT)

8 bodů/den

 

3

Plnění povinnosti člena odboru KČT

a)

účast na Valné hromadě odboru a řádných členských schůzích OKČT

15 bodů

b)

účast na besedách OKČT Baník

4 body

c)

placení členských příspěvků KČT a Sokola do konce dubna

10 bodů

d)

nezaplacení členských příspěvků

- 100 bodů

e)

účast na společensky významných akcích, reprezentujících odbor KČT Baník

10 bodů

f)

účast na turistických srazech organizovaných Klubem českých turistů

10 bodů

+ 5 bodů/den

g)

získání nového člena do odboru KČT Baník

10 bodů

h)

účast na klubových středečních schůzkách

1 bod

i)

účast na jednání výkonného výboru odboru OKČT a jednání cvičitelského sboru

5 bodů

 

Pokud účast na některé akci lze hodnotit dle dvou nebo i více kriterií těchto pravidel, hodnotí se dle toho kriteria, které poskytuje nejvyšší počet bodů.

 

Soutěžní období je jednoroční a to od 1. prosince minulého roku do 30. listopadu běžného roku. Soutěž je dotována věcnými cenami.

 

Každý vedoucí, cvičitel a organizátor akce, besedy, brigády a pod. je povinen oznámit jmenovitou účast členů pověřenému členu výboru Lubomíru Bednaříkovi. Členové nahlásí účast na akcích mimo náš OKČT Baník, kterých se zúčastní individuálně; rovněž nahlásí i splnění různých turistických odznaků s předložením dokumentace. Tento návrh změn pravidel naší turistické soutěže je připraven ke schválení na Valné hromadě odboru OKČT, konané dne 29. ledna 1997 v kulturní místnosti Čapkovy sokolovny.

 

« Zpět

rubriky

kontakt

        › predseda odboru

        Ing. Jaroslav Matula
        » napiš e-mail
        ICQ 444-228-321

        › místopředseda

        Stanislav Prais
        » napiš e-mail

        › správce stránek

        Miroslav Decký
        » napiš e-mail
        ICQ 177-660-932

        › tvurce stránek

        RHOman
        » napiš e-mail

prístupů

         › Stránky navštívilo:

         44866 lidí,
         dnes: 3

administrace

Jméno:

Heslo:i
nové zprávy

19.3.2020
Od dnešního dne jsou v provozu nové webové stránky na adrese:
www.kct-banik-ostrava.webnode.cz
Jarouš

Ceník pobytů na srubu
najdete na www.
srubbanikostrava.
webnode.cz
Jarouš

nastavení akcí

        › filtr akcí

  Všechny akce
  Akce odboru
  Akce KCT
  Miro a spol.
  SIRIUS-výpravy
  Kulturní akce

  

-